Iniciació al Voluntariat (CIV)

El Curs d’Iniciació al Voluntariat (CIV) és una titulació reconeguda per la Federació Catalana del Voluntariat Social i s’endinsa a conèixer el món del voluntariat i a despertar l’interès per com iniciar-se en aquest àmbit.
 

Destinataris del curs

Persones més grans de 16 anys que vulguin formar-se en un nivell bàsic en conceptes de voluntariat i servei.
 

Objectius

  • Donar a conèixer la realitat i el sentit del voluntariat a les persones interessades.
  • Oferir una formació bàsica en el camp del voluntariat a persones en actiu, interessades o que volen iniciar una tasca de voluntariat.
     

Continguts

  • Els fonaments del voluntariat
  • La persona voluntària
  • La intervenció
  • Entitats de voluntariat i aspectes legals
     

Durada

El curs d'iniciació al voluntariat té una durada de 12 hores lectives, que inclouen un bloc teòric i un altre de pràctic.
 

Reconeixement

El Curs d’Iniciació al Voluntariat és una formació oficial i reconeguda pel Departament del Treball, Afers Socials i Famílies.
 

Cost

El preu del curs són 10€/alumne en concepte d’inscripció.