Curs de Monitors/es

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
 

Destinataris del curs

Totes les persones, més grans de 18 anys, que treballen en el món de l'educació en el lleure o que volen treballar-hi.
 

Etapes del curs

El curs de formació té una durada total de 310 h i s’estructura en dues etapes: etapa lectiva (presencial i a distància) i etapa de pràctiques.

a. Etapa lectiva 150 hores (en tres mòduls formatius)

  1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores)
  2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores)
  3. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores)
    *De la totalitat d’aquestes hores, 50 seran a distància.

b. Etapa de pràctiques professionals no laborals (160 hores) i elaboració de la memòria.