Curs de Directors/es

El Curs de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.
 

Destinataris del curs

Persones més grans de 18 anys que treballen en el món del lleure o que volen treballar-hi.
 

Etapes del curs

Modalitat A: Alumnes sense la titulació de monitors

El curs de formació té una durada total de 410 h i s’estructura en dues etapes: etapa lectiva (presencial i a distància) i etapa de pràctiques.

a) Etapa lectiva de 290 hores (en quatre mòduls formatius)

 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores)
 2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 hores)
 3. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure (80 hores)
 4. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores)
  De la totalitat d’aquestes hores, 86 seran a distància.

b) Etapa de pràctiques professionals no laborals (120 hores) i elaboració de la memòria.

 

Modalitat B: Alumnes amb la titulació de monitors o amb titulacions universitàries de l’àmbit educatiu amb experiència en el lleure*

a) Etapa lectiva de 200 hores (en dos mòduls formatius)

 1. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure (80 hores)
 2. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120 hores)
  De la totalitat d’aquestes hores, 66 seran a distància.

b) Etapa de pràctiques professionals no laborals (120 hores) i elaboració de la memòria.

 

Modalitat B

*Els alumnes que tinguin el títol de monitor amb el pla d’estudis anterior a l’1 d’octubre de 2013 o que acreditin simultàniament:

 1. Una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Social, en mestre d’Educació Infantil, en mestre d’Educació Primària, en Pedagogia o en Psicologia.
 2. 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure.

Només hauran de fer el tercer i quart mòdul de la formació. Per tant es podran convalidar els mòduls de Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil i Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.